W zakresie postępowań windykacyjnych Kancelaria oferuje:

  • prowadzenie egzekucji przedsądowej (uczestniczenie w negocjacjach, sporządzenie wezwań do zapłaty, zawieranie ugód, zawieranie umów o rozłożeniu długów na raty, zabezpieczanie należności),
  • prowadzenie spraw windykacyjnych przed sądami (sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym),
  • prowadzenie  postępowań egzekucyjnych.