W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych, wypadków samochodowych, naruszenia dóbr osobistych innych szkód osobowych lub majątkowych,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o wydanie rzeczy,
 • o eksmisję,
 • ze stosunku najmu,
 • przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym
 • o zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłowej,
 • o zniesienie wspólności nieruchomości,
 • o zasiedzenie,
 • o ustanowienie lub ochronę służebności,
 • o zaniechanie naruszania prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • dotyczących zarządu nieruchomością,
 • ze stosunku najmu,
 • z udziałem spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot,
 • w sprawach wieczystoksięgowych.