W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w szczególności w sprawach:

 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku po ustaniu wspólności,
 • umów majątkowych małżeńskich,
 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie ojcostwa,
 • o odebranie, ograniczenie, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego,
 • w sprawach o alimenty lub o dostarczanie środków utrzymania rodzinie.