W ramach spraw spadkowych Kancelaria oferuje obsługę prawną m.in. spraw:

  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o podział spadku,
  • o wyrażenie zgody na odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego,
  • o zapłatę zachowku.

Kancelaria oferuje doradztwo w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz rozporządzeń na wypadek śmierci ( testamentów, zapisów, umów o zrzeczenie się dziedziczenia).