W zakresie prawa spółek Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w szczególności w sprawach:

  • zakładanie i rejestracja spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym ( w tym rejestracja spółki z o.o. on-line w 24h),
  • opracowywanie statutów i umów spółek,
  • postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Kancelaria zapewnia kompleksowa obsługę spółek obejmującą sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych
(regulaminów, zarządzeń, uchwał), obsługę prac zarządu i rady nadzorczej.