Wynagrodzenie

Wynagrodzenie każdorazowo uzgadniam z Klientem po skonsultowaniu przewidywanego zakresu i formy obsługi prawnej.

Koszt podstawowej konsultacji to 50-150 zł.

W przypadku Klientów indywidualnych wynagrodzenie ustalane jest za konkretną usługę (za poradę prawną, przygotowanie umowy, opinii prawnej lub obsługę postępowania sądowego). W przypadku obsługi spraw sądowych proponuję Klientom zapłatę wynagrodzenia częściami w miarę postępu sprawy.

W przypadku bieżącej obsługi Klientów instytucjonalnych standardowe formy wynagrodzenia obejmują: